כיוונים חדשים בחקר עגנון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מצביע על שלושה כיווני מחקר שאותם יש להעביר מן השוליים אל המרכז: א. מחקר הראליה ביצירות עגנון; ב. עגנון בזיכרונותיהם של בני דורו; ג. עגנון במכתביו. הנחת היסוד היא שהכרת הספרות ומחקרה אינה יכולה להיעשות בחלל הריק, אלא בהקשריה הרחבים: ההיסטוריים, הביוגרפיים, החברתיים, הפואטיים, לרבות אלה הלשוניים והאידאולוגיים. ככל שתעמיק היכרות זו, כך יינתנו בידי הקורא, הלומד והחוקר כלים פרשניים טובים ומדויָקים יותר להעמקת הקשב ביצירה. המאמר מדגים את מה שכבר נעשה בכל אחד מתחומים אלה, מוסיף דוגמאות חדשות לכל תחום וקורא להשלים את מה שעדיין חסר בהם. בסיומו מובאת הערה אישית, שבה מתארת הכותבת את מכתבי עגנון כחוויה אישית מבית אביה, הסופר ישראל כהן, שהיה ידידו של עגנון והתנהלה ביניהם חליפת מכתבים לאורך שנים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-19
Number of pages19
Journalעין גימל: כתב עת לחקר יצירת עגנון
Volume1
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Agnon, Shmuel Yosef -- 1887-1970
  • Letters
  • Realism in literature

Cite this