"יש לנו שאיפות שונות לחלוטין" - הקהילה החרדית ומאפייניה בראי שיח המוגבלות

חיה גרשוני, תמר טאוב

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקר בתחום של איכות חיים משפחתית מדגיש את חשיבותם של מתן שירותים ותמיכות המותאמים עבור משפחות המגדלות ילד עם מוגבלות. מאמר זה מביא פן מסוים מתוך מחקר כמותי רחב יותר, שהשווה בין משפחות יהודיות בישראל ממגזרים שונים המגדלים ילד עם מוגבלות, בנוגע לאיכות חייהם המשפחתית. מאמר זה שופך אור על עמדותיהן ותפיסותיהן של משפחות חרדיות המגדלות ילד עם מוגבלות בנוגע לתחומי איכות חיים שונים, כגון: משפחה, פנאי וקריירה, תפיסות הנגזרות מאידיאולוגיה תרבותית המאפיינת את הקהילה בכללותה. במסגרת שאלון המחקר הכמותי ניתנה למשיבים, הורים לילדים עם מוגבלות, אפשרות להוסיף בשורות פתוחות הערות משלהם. משיבים חרדים מילאו את השורות הפתוחות בשיעור גבוה באופן מובהק ממשיבים שאינם חרדים. עבור 24 שאלונים שמילאו משפחות חרדיות, נערך ניתוח תמטי באמצעות קידוד רעיונות וארגונם לכדי קטגוריה מאחדת, וניתוח נרטיבי באמצעות מודל מנגנוני הברירה. מתוך אלו אותרו ערכים מרכזיים שהדגישו המשיבים. ממצאי המחקר מצביעים על הביקורתיות הקיימת בקרב משפחות חרדיות לערכים מהעולם המערבי, שנוגדים את האידיאולוגיה שלהם כחברה. תחומים אוניברסליים של איכות חיים משפחתית, כגון פנאי וקריירה, מקבלים פרשנות שונה וביקורתית ביחס לתפיסותיהם של אנשים המשתייכים לחברה זו. מנגד - ערכים הנתפסים כערכי טוב משותף באידיאולוגיה החרדית, כמו ערכים של קיום קהילה מובדלת, מודגשים על ידי המשיבים. באמצעות ניתוח הטקסטים מתוך שורות פתוחות בשאלוני המחקר, אותרו ערכים ותפיסות אידיאולוגיות מרכזיות בקרב משפחות חרדיות המגדלות ילד עם מוגבלות. אפשר לראות כי ביקורת המוגבלות משמשת פריזמה לזיהוי ערכים מרכזיים בתרבות שבה מתקיימת המוגבלות, ויכולה לשמש פלטפורמה ללמידה על תרבויות מגוונות במחקרים מסוג זה בעתיד. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationאתגרים ומגמות בחברה הישראלית במבט רב-תחומי (קובץ בעריכת דנה אייזנקוט, ראובן חיראק ושלומי דורון)
Place of Publicationחיפה
Publisherפרדס הוצאה לאור
Pages179-209
Number of pages31
ISBN (Print)9781618387585
StatePublished - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • חרדים
 • Ultra-Orthodox Jews
 • אנשים וילדים עם מוגבלות ומשפחתם
 • People with disabilities -- Family relationships
 • קהילה
 • Communities
 • הבדלים בין-תרבותיים
 • Cultural pluralism
 • איכות חיים
 • Quality of life
 • קריירה
 • Career development
 • פנאי
 • Leisure
 • לימודי מוגבלות
 • Disability studies
 • עמדות
 • Attitude (Psychology)
 • ערכים
 • Values
 • התבדלות חברתית
 • Social isolation
 • אופטימיות
 • Optimism
 • כלכלת בית
 • Home economics

Cite this