ירושלים בין חורבן להתחדשות: יהודה תחת שלטון בבל

Translated title of the contribution: Jerusalem between destruction and restoration

Research output: Book/ReportBook

Abstract

תקופת שלטונה של בבל ביהודה 604-539) לפנה"ס) חרצה את גורלה של ממלכת יהודה ועיצבה לדורות את התודעה הלאומית של העם, את תפיסת הדת והפולחן שלו ואת דרכי הזיכרון ההיסטורי. המכה הקשה שהנחיתו הבבלים על מרבית שטח הממלכה, חורבן ירושלים ובית המקדש שבתוכה, ביטול שלטונו של בית דוד וההגליה של תושבי ירושלים ושל רבים מעילית העם, הותירו חלל גדול בלבבות העם והשליכו על המציאות החברתית, הכלכלית והפוליטית. הם הביאו לשבר עמוק, שלווה בצורך להבין את הסיבות שהובילו לחורבן ולהסבירן באמצעות עיצוב מחדש של התיאור ההיסטורי של תולדות העם. בספר זה מוצגת סינתזה מורכבת ורחבת היקף, שבאמצעותה מתבררת המציאות ההיסטורית, הדמוגרפית, הגאוגרפית־היסטורית, התרבותית והדתית של ימי השלטון הבבלי ביהודה. לפני הקורא נפרשת תמונה היסטורית מקיפה, שממנה עולה חשיבותו של 'העם הנשאר ביהודה', מאפייניו ומטרותיו של השלטון הבבלי ומרכזיותם של התהליכים החברתיים, התרבותיים והגיאופוליטיים שהתרחשו בארץ־ישראל בין שלהי ימי הבית הראשון לבין ראשית ימי הבית השני.על רקע מציאות זו שב המחבר ובוחן את התפיסות והמגמות ששוקעו בהיסטוריוגרפיה המקראית, ומנסה לאתר את זמנם של החיבורים השונים, מקום חיבורם, מגמתם, ואת קהל היעד שבעבורו הם חוברו.
Translated title of the contributionJerusalem between destruction and restoration
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherיד יצחק בן צבי
Number of pages551
ISBN (Electronic)9652172251, 9789652172259
StatePublished - 2004

ULI Keywords

 • uli
 • Bible -- Historiography
 • Jews -- History -- 586 B.C.-70 A.D., Exilic and Second Temple period
 • Babylonia -- Relations -- Israel
 • Eretz Israel -- History -- To 70 A.D
 • Israel -- Relations -- Iraq -- Babylonia
 • Jerusalem (Israel) -- History
 • Bible -- History of Biblical events -- Historiography
 • Jews -- History -- 586 B.C.-70 A.D
 • Jews -- History -- Exilic and Second Temple period, 586 B.C.-70 A.D
 • Jews -- History -- Second Temple Period
 • Jews -- History -- Hellenistic period

Cite this