יקום עשוי מילים: על עולמו הפנימי של ר' יוסף קארו ככותב הלכה

Translated title of the contribution: A Universe of Words: Rabbi Yosef Karo's Self-Perception as a Halakhic Codifier

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מציע קריאה היסטורית וניתוח טקסטואלי בהקדמתו הידועה של ר' יוסף קארו לחיבור 'בית יוסף', ובהקדמת ה'שולחן ערוך' שנכתבה כעבור שנים ספורות. מהן ייצא המחבר לעיון כמותי קצר בגוף הספר 'בית יוסף' וב'שולחן ערוך', וגם לכמה מובאות מיומנו המיסטי של מרן: "מגיד מישרים". משילוב המקורות הללו יבקש המחבר להעלות את יחסו של מרן אל מהות כתיבת החוק, ואל המשמעות המדויקת שקיבלה מתודת הכתיבה שעיצב מרן לעצמו בתוך עולמו הפנימי. לאור כל אלה יטען המחבר כי בעולמו הפנימי של מרן יש להבין את כתיבת החוק השיטתית כתיקון למשבר תודעתי, ששורשיו בתפיסת החוק הייחודית, האוטופית שלו - תפיסה הבנויה על נקודת מבט ביבליוגרפית יוצאת דופן. לאור ההיבטים הביבליוגרפיים והאוטופיים בכתיבת מרן יתאר המחבר מחדש את תפיסת החוק של מרן ויטען כי בהקדמת ה'בית יוסף' מתוארות למעשה שתי מתודות פסק שונות: מנוגדות ומשלימות. הוא יתאר את המתיחות המתמשכת ביניהן, ואת משמעויותיה לצורתם הסופית של ה'בית יוסף' ושל ה'שולחן ערוך' כפי שהם לפנינו. כממד משלים של כל אלה יתואר ההיבט הזוהרי-קוסמולוגי, בתודעת מרן, שמפעלו הנומי נטול, לטענת המחבר, את אותה האקוטיות המשיחית שייחסו לו חוקרים בבמד ההיסטורי, אך שזור, באותה העת, בתפיסה קבלית-מיסטית שטרם תוארה: תפיסה שבה תהליך שילוב המקורות השקדני נושא אופי מקדשי-קוסמי רב משמעות. בצורה הזו תופס מרן את כתיבתו של כל סעיף ב'בית יוסף' כפעולה של ייחוד אלוהי, כרקימה של יקום: יקום עשוי מילים. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionA Universe of Words: Rabbi Yosef Karo's Self-Perception as a Halakhic Codifier
Original languageHebrew
Pages (from-to)79-127
Number of pages49
Journalשנתון המשפט העברי
Volume30
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Bibliography
  • Cabala
  • Caro, Yosef ben Efrayim -- 1488-1575
  • Jewish law

Cite this