ילדים כ"נישומים": הצעה למיסוי על פי הכנסה לנפש והשלכות על משק הבית החרדי

יורם מרגליות, שלמה טייטלבוים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בשאלת מיסוי משק הבית והשלכותיו על משק הבית החרדי. המחברים סבורים כי בשלה העת לשנות את שיטת המיסוי הקיימת במשק הבית כדי לייחס באופן מדויק את ההכנסה לנישום, ובתוך כך הם ערים לשינויים שהחברה החרדית עוברת ולהשפעה של הצעת מדיניות זו על משק הבית החרדי. המחברים מציעים נקודת ראות חדשה: מיסוי ההכנסה המשפחתית על פי מספר הנפשות החיות בה. משנתם המיסויית של מרגליות וטייטלבוים מודגמת באמצעות מקרה הבוחן של המאמר העוסק במשק הבית החרדי. ככל שמעצבי מדיניות יבחרו לאמץ את המוצע על ידי מרגליות וטייטלבוים, יהיה בכך להוביל לידי מדיניות מיסוי שוויונית, ובהקשר של משק הבית החרדי גם יתמרץ את השתלבותם של הגברים בשוק התעסוקה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)225-255
Number of pages31
Journalמשפט חברה ותרבות
Volumeא
Issue numberא
StatePublished - 2018

IHP Publications

 • ihp
 • Income
 • Labor market
 • Men
 • Tax deductions
 • Taxation
 • Ultra-Orthodox Jews
 • גברים
 • הטבות מס
 • הכנסה
 • חרדים
 • מגורים רב-דוריים
 • מיסים
 • נישומים
 • שוק העבודה

Cite this