ייצוג

טלי חתוקה (Editor), רחל קלוש (Editor)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרת המאמרים המוצגים בשער זה היא לקרוא תיגר על הקריאה הקנונית ההגמונית שלהייצוג האדריכלי. הם מבטאים דגשים שונים של הקריאה לריבוי מרחבים ולייצוג דינמי של מגוון משתתפים, על שלל הסביבות שאליהן הם שואפים והמצבים שהם מדמים. הכוונה אינה להציב ייצוג בינארי, המתנגד לייצוג הגמוני של הסביבה, אלא לקרוא לחיפוש דרכים שבהן ניתן יהיה להכיר בדיאלקטיקה שעל פיה מעוצב המרחב ובדרישה שהיא מעלה לריבוי של ייצוגים. זאת בעקבות ההכרה בכוחו של הייצוג האדריכלי ויעילותו בבנייה, אך גם בהרס יחסים חברתיים בין פרטים ובין קהילות; יכולתו לחזק, אך גם להחליש קבוצות הנמצאות מחוץ למרכז ההגמוני; כוחו לתת קול, אך גם להשתיק את אלה שקולם לא נשמע ולהגביר את אילמותם של חסרי היכולת לדבר. המאמרים שנבחרו לשער זה מנסים להתמודד עם פירוק של ייצוגים קיימים, אך גם עם בנייה של ייצוגיים אחרים, הנשענים על תפיסה אדריכלית המכירה במורכבות יחסי הכוחות המאפיינת מרחב רב – תרבותי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationתרבות אדריכלית: מקום, ייצוג, גוף
Editorsטלי חתוקה, רחל קלוש
Publisherרסלינג
Pages119-135
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Architecture
  • Architecture and society
  • City planning -- Israel -- Tel Aviv-Yafo
  • Multiculturalism
  • Space and time
  • Tel Aviv-Yafo (Israel)

Cite this