יחסי עבודה בעידן של תמורות

Research output: Book/ReportBook

Abstract

מערכת יחסי העבודה במתכונתה המוכרת איבדה את יציבותה עקב תהליכים גלובליים ועקב תהליכים ייחודים לישראל; במקום הסדרה קיבוצית אנו עדים להסדרה אינדיווידואלית-חוזית של שוק העבודה ולרגולציה שמקורה בחוקים ובפסיקת בית הדין. בתהליך זה נשחקים המשא ומתן הקיבוצי וכן המוסדות שנועדו לקבוע מדיניות כלכלית-חברתית, למנוע סכסוכים וליישבם במקרה שכבר התחוללו.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Number of pages155
ISBN (Print)9657091713, 965709190X, 9657091926
StatePublished - 2004

Publication series

Nameנייר עמדה
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Volume54

ULI Keywords

 • uli
 • Collective bargaining -- Israel
 • Government employee unions -- Israel
 • Industrial relations -- Israel -- Congresses
 • Labor disputes
 • Labor laws and legislation
 • Meetings
 • Strikes and lockouts -- Civil service -- Israel
 • Working poor
 • Israel
 • Disputes, Labor
 • Industrial disputes
 • Job actions
 • Labor disputes -- Law and legislation
 • Actions, Job
 • Employees -- Legal status, laws, etc
 • Employment law
 • Industrial relations -- Law and legislation
 • Labor law
 • Labor standards (Labor law)
 • Work -- Law and legislation
 • Working class -- Legal status, laws, etc
 • Conferences
 • Izrailʹ
 • Medinat Yiśraʾel
 • Yiśraʾel
 • Izrael
 • Isrāʾīl
 • Israele
 • Israel (State)
 • Isŭrael
 • I-se-lieh
 • Medinat Israel
 • State of Israel
 • Land of Israel

Cite this