יהדות קיבוצית – מקומית, אזורית וישראלית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

התרבות והיהדות בקיבוץ שלובים זה בזה – במעגל המקומי, האזורי והארצי. היהדות הקיבוצית הייתה קיימת מראשית הקיבוץ אך הוגדרה בהרחבה רק בראשית המאה ה-21, והיא עודנה מבוססת על מסורות קיבוציות מן העבר. בקיבוצים החילוניים היא מתוּוכת על ידי משתנים של חינוך, תרבות וקהילה, בעיקר לנקלטים חדשים, ובכללם בני הקיבוץ, הבאים מתוך חיפוש חיי קהילה, תרבות וחינוך טוב לילדיהם; כך גם הקליטה בקיבוץ הדתי, שמניעיה דומים אך אורתודוקסיים בצביונם. במעגל האזורי מתקיימות פעילויות מעטות יחסית, שחברי הקיבוצים, בעיקר הוותיקים, נפגשים בהן( בחסות מכללות אזוריות) עם אנשי כפר ועיר בסביבתם. אוכלוסיות היעד מגוונות ומתקיימות ברוח היהדות החילונית/פלורליסטית וההתחדשות היהודית גם בחלק ממרכזי הפעילות של הקיבוץ הדתי. במעגל הארצי ניכרים הבדלים דוריים, מוסדיים ותנועתיים. המסגרות הבולטות מתקיימות במכללת אורנים, בינ״ה שבאפעל וכן באמצעות עמותות של הקיבוצים העירוניים והקבוצות השיתופיות ומכוני החגים הקיבוציים. בקיבוצים השיתופיים והמתחדשים רק קומץ חברים יוצרים ומלמדים ב׳יהדות המתחדשת׳; רובם הם רק צרכניה. עיקר השפעתה של היהדות הקיבוצית מאז שנות ה-70 (גם בקיבוץ הדתי) היא כלפי חוץ, על ידי מסגרוֹת מיסוּדם של חברי קיבוץ בהווה או בעבר. עם זאת, גם כיום ניתן ללמוד מהקיבוץ, בשלושת מעגליו היהודיים, תכנים, אמצעים ושיטות בני יישום בקיבוצים ומחוץ להם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationקיבוץ 2020
Editorsאליעזר בן רפאל, ארנה שמר
Place of Publicationרמת אפעל
Publisherיד טבנקין - מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית
Pages328-342
Number of pages15
ISBN (Print)9789652821263
StatePublished - 2020

IHP Publications

 • ihp
 • Jews -- Identity
 • Kibbutzim
 • Organizational change
 • זהות יהודית
 • חגים ומועדים בקיבוץ
 • מסורת יהודית בקיבוץ
 • קיבוץ
 • שינוי ארגוני בקיבוץ

RAMBI Publications

 • rambi
 • Judaism -- Israel -- 21st century
 • Kibbutz members -- Religious life
 • Kibbutzim -- History -- 21st century

Cite this