חשיבה פרדוקסלית כפרדיגמה לשינוי עמדות בהקשר של סכסוכים עיקשים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה מציג גישה חדשה לשינוי עמדות, הנקראת חשיבה פרדוקסלית, ומבוססת על טכניקת הוויכוח הקלאסית, רדוקטיו אד אבסורדום (absurdum ad reductio). הפרק מציע שהצגת מסרים התואמים את השקפתו של הפרט, אך מנוסחים בצורה מוגברת, מוגזמת ואף אבסורדית, מעוררת רמות נמוכות יותר של חוסר הסכמה, התנגדות או הגנות פסיכולוגיות. זאת בהשוואה לגישות שכנוע קונבנציונליות, שמטרתן לעורר חוסר עקביות בין תוכן המסר לבין העמדות והאמונות המוחזקות על ידי הפרט. מסר מסוג החשיבה הפרדוקסלית נועד להוביל אנשים לתפוס את האמונות החברתיות הנוכחיות שלהם או את המצב הנוכחי כמופרך וכלא מתקבל על הדעת, ולאחר מכן, לתהליך הפשרת עמדות המוביל להערכה מחדש של עמדות שהוחזקו בעבר. בסופו של התהליך, הפשרת עמדות יכולה להוביל לפתיחות להשקפות אלטרנטיביות ומתונות יותר, שאותן הפרט יכול לאמץ. בפרק מוצגים ארבעה משתנים מתווכים המהווים חלק מהתהליך: הפתעה,איום על הזהות, חוסר הסכמה עם המסר, והפשרת עמדות, שעשויה להוביל להתמתנות האמונות והעמדות. בפרק מוצגות עדויות אמפיריות שתומכות במסגרת תיאורטית זו, לצד מחקרים שנערכו בהקשר של סכסוכים עיקשים, בעיקר מול עמדות התומכות בהמשך הסכסוך. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהפוליטיקה של הכלה והדרה ביחסי ישראלים ופלסטינים (קובץ בעריכת אמל ג'מאל)
Place of Publicationתל אביב
Publisherמכון וולטר ליבך לחינוך לדו־קיום יהודי-ערבי
Pages165-193
Number of pages29
ISBN (Print)9789659157426
StatePublished - 2020

IHP Publications

 • ihp
 • Attitude (Psychology)
 • Dispute resolution (Law)
 • Paradoxes
 • Problem solving
 • Quarreling
 • Social change
 • Social psychology
 • Thought and thinking
 • השקפת עולם
 • חשיבה
 • יישוב סכסוכים
 • מחלוקת
 • עמדות
 • פסיכולוגיה חברתית
 • פרדוקסים
 • פרדיגמה
 • פתרון בעיות
 • שינוי חברתי

Cite this