חריגה מסמכות עניינית בהליך האזרחי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה בוחן מהו הכלל הראוי להכרעה בטענת חוסר סמכות עניינית העולה בשלבים מאוחרים של ההליך המשפטי. הוא מציע כלל המאזן בין מתן תמריצים לתובעת ולנתבע להקטין את הסיכוי לטעות מראש בשאלת הסמכות העניינית לבין הקטנת העלויות הנובעות בדיעבד מטעויות כאלה כאשר הן קורות. המאמר מציע כי איזון זה ייעשה באמצעות הכלי הדוקטרינרי של בטלות יחסית. הגישה המוצגת במאמר מסתמכת על ניתוח הפער בין האינטרס הפרטי בהגשת תביעה בבית-המשפט המוסמך לבין מטרותיו של המחוקק בקביעת כללי הסמכות. בהתבסס על אותו ניתוח המאמר בוחן גם סוגיה קרובה, והיא מידת החופש שיש לתת לצדדים להתנות על סמכותו של בית-המשפט. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)467-508
Number of pages42
Journalמשפט ועסקים
Volumeי"ח
StatePublished - 2014
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Actions and defenses
  • Conduct of court proceedings
  • Courts -- Israel
  • Good faith (Law)
  • Israel -- Bet ha-mishpat ha-elyon
  • Judgments
  • Judicial power

Cite this