חקר מקרה של תהליכי האינטרנציונליזציה בבית ספר על־יסודי בישראל - הערכה באמצעות ניתוח אתר אינטרנט בית ספרי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מציג שימוש במודל הערכה חדשני למדידת עוצמתם של תהליכי אינטרנציונליזציה (internationalization) בבתי ספר על־יסודיים, המתבסס על ניתוח שיטתי של אתרי האינטרנט של בתי ספר. במאמר מוצגים יישומו של כלי ניתוח זה בבית ספר על־יסודי אחד בישראל כחקר מקרה, וכן ממצאי תהליך ההערכה והדיון בהם. תחילה נדונה במאמר תופעת האינטרנציונליזציה בבתי ספר, לאחר מכן מובאים תיאור מפורט של כלי הניתוח המוצע ושל יישומו במקרה בוחן ולבסוף דיון. הניתוח של אתר בית הספר נתמך בריאיון עומק עם מנהל בית הספר. ממצאי הניתוח מלמדים, כי תהליכי אינטרנציונליזציה התקיימו בכל אחד מהתחומים שנבדקו, אם כי בעוצמות שונות. חקר מקרה זה הוא חלק ממחקר מקיף הבוחן את המוטיבציה שביישום תהליכי אינטרנציונליזציה בבתי ספר ואת דרכי יישומם. הכלי המוצע עשוי לשמש אמצעי עיקרי להבנה טובה יותר של תהליכי אינטרנציונליזציה בבתי הספר ושל השפעתם על התוצרים שלהם ועל הישגיהם. באמצעותו ניתן לבצע הערכה ארצית של תהליכי אינטרנציונליזציה בקלות יחסית, ובכך לאפשר פיתוח של מסד נתונים מקיף ובעל ערך למחקרים עתידיים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)57-80
Number of pages24
Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
Volume34
StatePublished - 2015

IHP Publications

 • ihp
 • Education -- Israel -- Administration
 • Educational tests and measurements
 • Globalization
 • Information technology
 • Schools
 • Web sites
 • אינטרנציונליזם
 • אתרים באינטרנט
 • בתי ספר
 • גלובליזציה
 • טכנולוגיית המידע
 • מדידה והערכה בחינוך
 • מערכת החינוך

Cite this