חקר השימוש במאגרי מידע: המקרה של מאו"ר

אלי שמואלי, ענת כהן, רפי נחמיאס

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

היקף השימוש בטכנולוגיות למידה, הן במוסדות להשכלה גבוהה והן במוסדות חינוך אחרים, גדל משנה לשנה. עם הרחבת האפשרויות הטכנולוגיות, ובעיקר שילוב כלים מבוססי אינטרנט, החלו מרצים רבים לשלב יישומים מסוג זה להמחשה ולהעשרה של נושאי הלימוד. בכדי לנצל את התפתחויות אלה בצורה מיטבית הוחלט על הקמת מאו"ר – מאגר אובייקטי-למידה ברשת - MAOR-Meta-data and Object Repository. פורטל מאו"ר משמש כמאגר משאבי למידה מקוון מרכזי, המכיל חומרים עבור קהל בתי הספר וההשכלה הגבוהה, ומאפשר למורים ומרצים לשתף ולעשות שימוש חוזר בעצמי למידה מודולאריים. מאו"ר הוקם על ידי מרכז החישובים הבין-אוניברסיטאי, איגוד האינטרנט הישראלי, ומשרד החינוך, בשיתוף פעולה עם .MERLOT במאמר זה, נציג את מאו"ר, מאגר אובייקטי למידה ברשת, וממצאים ראשוניים אודות אופיים של האובייקטים הנמצאים בו ושל התורמים אותם למאגר. מן הממצאים נראה כי שבדומה למגמה העולמית קיימת נכונות רבה יותר של מוסדות אקדמיים ומפתחי תוכן לתרום את חומרי הלמידה שלהם ולשתפם עם אחרים. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages248-255
Number of pages8
StatePublished - 2011

IHP Publications

 • ihp
 • Computer-assisted instruction
 • Databases
 • Distance education
 • Information technology
 • Instructional and educational works
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • חומרי למידה
 • טכנולוגיית המידע
 • למידה מרחוק
 • מאגרי מידע
 • מידע ברשת האינטרנט
 • שיתוף מידע וידע

Cite this