חקר המינהל בחינוך והמדיניות הנהוגה בו: בחינת התפתחותו של תחום דעת אקדמי בתוך מדעי החינוך

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת מאמר זה לדון בתרומתו האינטלקטואלית והיישומית של תחום מנהל החנוך ובגבולותיו האפיסטמולוגיים מתוך נקודת מבט דיסציפלינרית הבוחנת את מהותם של תחומי דעת אקדמיים באשר הם. מתוך דיון זה, שאינו נוגע ישירות בישראל, ייעשה נסיון להציע כיווני התפתחות עתידיים של התחום בישראל, הן בתוך בתי הספר לחנוך והן בזירת השיח שבין האקדמיה לבין פרקטיקה, קרי מערכת החנוך. חשיבותו של דיון מעין זה בהפניית הזרקור לחקר תהליכי הנהול, הארגון והמנהיגות המתקיימים בארגון הבית ספרי, מחד גיסא, ובהעלאת שאלות על אודות הקשר בין תחום מנהל החנוך לתחומים אחרים המרכיבים את מדעי החנוך, כתהליכי הוראה-למידה, מדיניות חנוכית, רפורמות חנוכיות וכדומה, מאידך גיסא.
Original languageHebrew
Pages (from-to)164-182
Number of pages19
Journalעיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך
Volume5
StatePublished - 2011

IHP Publications

 • ihp
 • Education
 • Education -- Israel -- Administration
 • Knowledge and learning
 • Knowledge, Theory of
 • School management and organization
 • School principals
 • School principals -- Training of
 • הכשרת מנהלי בתי ספר
 • חינוך
 • ידע
 • מנהל החינוך
 • מנהלי בתי ספר
 • מערכת החינוך
 • תאוריית הידע

Cite this