חקלאות ותעשיה בקבוץ: מחקר בפסיכולוגיה חקלאית תעשייתית

דב עדן, אוריאל לויתן

Research output: Working paper / PreprintWorking paper

Publication series

Nameפרסומים
Publisherאוניברסיטת חיפה, המרכז האוניברסיטאי הקיבוצי, המכון ללימוד ולחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי
Volumeמס' 10

ULI Keywords

  • uli
  • Agriculture -- Israel
  • Kibbutz industries
  • Kibbutzim -- Psychological aspects
  • Industries on kibbutzim
  • Kibbutz industry

Cite this