חצרות אחוריות בתל-אביב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

החצרות האחוריות מהוות מרחב לימינלי, המצוי בתווך שבין הגלוי לנסתר ובין הפרטי למשותף. המאמר מציג מחקר שעניינו החצרות האחוריות, ודן בתבנית תפיסת המרחב הסימבולי ובתבנית העירונית המורפולוגית שמאפשרות היווצרות חצר אחורית לבניינים. עיקר הדגש במאמר מיוחס לחצרות אחוריות של בנייני מגורים משותפים בתל-אביב, אך בנוסף מוצגת חלוקה טיפולוגית ומרחבית כוללת של מגוון סוגי החצרות הקיימות בעיר. המחקר נערך בשני שלבים: בשלב ראשון, בוצע מיפוי טיפולוגי של החצרות האחוריות במרחב העירוני בכללותו, באמצעות בחינת היחס שבין השטח הפנוי והמבונה בבלוקים העירוניים. בשלב שני, נערכה התייחסות פרטנית לשטחי החצרות האחוריות המצויים בבנייני מגורים משותפים במרכז העיר - באמצעות סקר שימושים שנערך ב-150 חצרות אחוריות. מהמחקר עולה שהחצרות האחוריות הן בעלות טווח שימושים נרחב: לצד הזנחת החצר האחורית מתאפשרות בשטחה מגוון רחב של פרשנויות שימוש נוספות - ביניהן ניכוס החצר האחורית לדירות בקומת הקרקע, חנייה, גינון ועוד. מגוון זה אינו מתפרס בצורה הומוגנית במרחב, ושכונות שונות מתאפיינות בתפרוסת ייחודית של שימושים בחצר האחורית. תמהיל שימושי הקרקע האופייני לחצרות האחוריות בכל שכונה מביא לידי ביטוי את יחסי הגומלין שבין צורכיהם הייחודיים של הדיירים ובין המרחב הפתוח שסביבם. ממצאים אלו ממחישים את יכולתה האדפטיבית של החצר האחורית, את חשיבותה ביצירת מרקם עירוני פעיל וחיוני ואת תרומתה לתהליך האבולוציה העירונית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)48-73
Number of pages26
Journalתכנון
Volume13
Issue number2
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Dwellings
  • Geographic information systems
  • Land tenure
  • Open spaces
  • Public spaces
  • Tel Aviv-Yafo (Israel)

Cite this