חסמים ביישום מדיניות ממשלתית שוויונית לערבים

אלי רכס, דורון נבות

Research output: Working paper / PreprintWorking paper

Original languageHebrew
Place of Publicationהרצליה
Publisherהמרכז הבינתחומי הרצליה, המכון למדיניות ואסטרטגיה
Number of pages11
StatePublished - 2004

Cite this