חניכתו של ר' חייא: שתי גרסאות של סיפור מן הזוהר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

סיפור חניכתו של ר' חייא, מן הידועים והאהובים שבסיפורי הזוהר, מהווה חלק ממחזור סיפורים - 'חיי רשב"י', המתמקד בביוגרפיה הרוחנית של המורה הדגול ושל החבורה ההולכת בעקבותיו. מחזור זה, המופיע היום במפוזר בחלקיו השונים של הזוהר הנדפס, נכתב בימי "תור הזהב" של ספרות הזוהר, הוא בשל מאוד מן הבחינה הספרותית וגדוש יסודות משיחיים. בפרק זה של מחזור הסיפורים מצטרף חבר חדש לחבורה, ר' חייא, ובכך נשלם מניינם של החברים לעשרה. נראה שלסיפור ידוע זה קדם סיפור אחר או גרסא אחרת - שאותה נכנה 'הארותיהם של רשב"י ושל ר' חייא'. גרסא זו כמעט נשתכחה אלמלא נשתמרה בכתב אחד ויחיד המצוי בגנזי בית המדרש למורים בניו יורק. ההשוואה בין שתי הגרסאות מסייעת לנו להבין טוב יותר את הסיפור הידוע, לעמוד על מקורותיו האידיאיים והספרותיים ומנגד גם על מקורם של כמה קשיים טקסטואליים הניכרים בו. במאמר זה יוצגו מהדורות ביקורתיות של שתי הגרסאות, וכן דיון בהיבטיהן הספרותיים והאידיאיים.
Original languageHebrew
Title of host publicationמעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית (קובץ בעריכת אבידב ליפסקר ורלה קושלבסקי)
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pagesכרך ג', 115-163
Number of pages49
ISBN (Print)9789652264251
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Criticism, Textual
  • Midrash ha-ne'lam
  • השוואת נוסחים
  • מדרש הנעלם
  • רבי חייא

Cite this