חלופות בהערכת הישגים

Research output: Book/ReportBook

Abstract

העשור הנוכחי מאופיין במגוון רחב של כלים ושיטות להערכת הישגים, ביניהם מטלות ביצוע אותנטיות, תקליטים, תערוכות, יומנים, תצפיות, ראיונות, דיונים וכולי, חלקם מוכר יותר וחלקם מוכר פחות. אך הכרת הכלים אין בה כדי להבטיח שימוש נאות ויעיל בהם. לשם כך יש להבין את טבעה של תרבות ההערכה שכלים אלה מתאימים ליישום במסגרתה, ואת המאפיינים של תרבות ההוראה שתרבות ההערכה מעוגנת בה. נושא זה נידון בהרחבה בחלקו הראשון של הספר. בהמשך מוצגים תפקידי ההערכה ויעדיה ומובאים פירוט של סוגי כלים מגוונים לאיסוף ראיות על הישגים, בלוויית הנחיות לפיתוח הכלים וניתוח התוצאות, וכן אמות-מידה להערכת איכות הכלים. הספר חותם בהצגת גורמי הטיה בהערכה ובצורך בהתאמתה. הספר מיועד לעוסקים ולמתכשרים לעסוק בהערכת הישגים: מומחי מדידה והערכה, מורי מורים, מורים בכל מסגרות החינוך ופרחי-הוראה, וכן מפתחי תוכניות לימודים ואנשי מינהל ופיקוח.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherרמות - אוניברסיטת תל אביב
Number of pages344
ISBN (Print)9652742279
StatePublished - 1997

ULI Keywords

  • uli
  • Educational evaluation -- Israel
  • Educational tests and measurements -- Evaluation
  • Educational tests and measurements -- Israel

Cite this