חישוב הנזק בתובענה ייצוגית בגין הטעיה בניירות-ערך

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בשיטות שונות לחישוב נזק אשר נגרם לחברי הקבוצה המיוצגת בתובענות ייצוגיות בגין הטעיה בניירות ערך. המחברים מנתחים את "שיטת חסרון הכיס" לעומת "שיטת חסרון הכיס המקורבת", אליהן התייחס בית המשפט העליון בפסק דינו בעניין רייכרט נ' יורשי שמש (ע"א 345/03), וכן מציעים שיטה חלופית נוספת. המאמר התפרסם גם ב"ספר אליהו מצא" (קובץ בעריכת אהרן ברק, אילה פרוקצ'יה, שרון חנס, רענן גלעדי), נבו הוצאה לאור בע"מ ואוניברסיטת תל אביב, 2015 עמ' 729-788.
Original languageHebrew
Pages (from-to)639-702
Number of pages64
Journalעיוני משפט
Volume35
Issue number3
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Class actions (Civil procedure)
  • Deception
  • Securities -- Israel

Cite this