חינוך בקיבוץ המשתנה

יובל דרור, יונה פריטל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בפרק נבחן החינוך הקיבוצי של היום במציאות הקיבוצית שהשתנתה. שלוש שאלות נשאלו: מהו החינוך הקיבוצי של היום לנוכח שינויי הקיבוץ? האם ניתן עדיין להגדירו כחינוך קיבוצי על בסיס העקרונות הגנריים שייחדו אותו– ובהנחה שהם נשמרו, מהן הפרקטיקות שמבטאות אותם כיום? מהו כוח משיכתו של החינוך הקיבוצי כבסיס לקליטת בנים ומשפחות לקיבוצים כיום – ומהי השפעתו בסביבתו ובחברה הישראלית כולה? עקרונות החינוך הקיבוצי שנבחנו היו: 1. חינוכו האישי והחברתי של הילד בקבוצה חינוכית כנקודת מוצא; 2 . אחריות קהילת הקיבוץ לחינוך; 3. אחדות הגורמים השותפים לחינוך; 4. אחדות החינוך וההוראה( לימודים, חברה ועבודה ); 5. למידה פעילה לסוגיה; 6. אוטונומיה בחברות ילדים ונעורים; 7. אוטונומיה של צוותי מורים ומחנכים; 8. רציפות החינוך המשותף בקבוצות חינוכיות מינקות לגיל העלומים. בחינה זו מראה שמערכות החינוך בקיבוצים התאימו עצמן למציאות המשתנה והן ממשיכות לקיים במידה רבה עקרונות אלה, בפרקטיקות שונות ומגוונות, אף שחלקן פחותות מבעבר. פרקטיקות אלה הצליחו לצלוח את המשברים האידאולוגיים, הכלכליים והדמוגרפיים והיבנו מחדש את עקרונות החינוך הקיבוצי בקבוצות הגיל השונות, במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות. הצלחה זו נזקפת בראש ובראשונה לצוותים החינוכיים במערכות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationקיבוץ 2020
Editorsאליעזר בן רפאל, ארנה שמר
Place of Publicationרמת אפעל
Publisherיד טבנקין - מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית
Pages179-210
Number of pages32
ISBN (Print)9789652821263
StatePublished - 2020

IHP Publications

 • ihp
 • Active learning
 • Collective education -- Israel
 • Kibbutzim
 • Organizational change
 • חינוך בקיבוץ
 • למידה פעילה
 • קיבוץ
 • שינוי ארגוני בקיבוץ

RAMBI Publications

 • rambi
 • Kibbutz members -- Education
 • Kibbutzim -- Social aspects -- 21st century

Cite this