חוללות עצמית במתמטיקה והתנהגות בחינה של תלמידים יהודים וערבים והשתמעויות לעבודת היועץ החינוכי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במחקר זה נבחן הקשר בין אומדן החוללות העצמית במתמטיקה לבין התנהגות בחינה, שנמדדה באמצעות אחוז הפריטים עליהם התלמידים דילגו, אחוז הפריטים שלא הגיעו אליהם ואחוז התשובות השגויות במבחן ארצי במתמטיקה. הממוצעים הראו שבכל רמות ההישג נטו תלמידים מהמגזר הערבי לדווח רמות גבוהות יותר של חוללות עצמית, לענות על פריטים רבים יותר במבחן, ולבצע יותר שגיאות בהשוואה לתלמידים מהמגזר היהודי. הממצאים תומכים בממצאי מחקרים קודמים, שהצביעו על ההשפעה השלילית שיש לאומדן אופטימי מופרז של חוללות עצמית על הביצוע במבחן. הפער שהתגלה בין שתי הקבוצות האתניות נדון לאור תרבות ההל"ה (הוראה-למידה-הערכה) האופיינית לכל מגזר. כמו כן הודגשה התרומה של הקונטקסט הישראלי, שבו תלמידים משתי קבוצות אתניות וחברתיות שונות לומדים על-פי אותה תוכנית לימודים במתמטיקה אך בבתי ספר נפרדים, להבנת הגורמים המסבירים הבדלים בין-תרבותיים בביצוע במבחנים במתמטיקה
Original languageHebrew
Pages (from-to)68-78
Number of pages11
Journalהייעוץ החינוכי
Volume12
StatePublished - 2003

IHP Publications

  • ihp
  • Arabs
  • Cultural pluralism
  • Educational counseling
  • Educational tests and measurements
  • Jews
  • Junior high school students
  • Mathematics
  • Mathematics -- Study and teaching
  • Self-efficacy

Cite this