חוויית אבהותם של גברים אלימים כלפי בת זוגם

גיא פרל, עינת פלד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הספרות המתמקדת בחווייתם הרגשית והסובייקטיבית של אבות בהקשרה הבין-אישי והחברתי-תרבותי מייצגת מגמה חדשה יחסית. ניתוח ביקורתי של השיח האקדמי בעניין אבהותם של גברים אלימים מראה כי הוא מאופיין בחשדנות ובעוינות, וחסרה בו היכולת לראייה רב-ממדית של גברים אלימים כאבות. המאמר מתאר מחקר שנועד להוסיף נדבך לגוף הידע הקיים באמצעות תיאור חוויית אבהותם של גברים אלימים כלפי בת זוגם. שיטת המחקר שנבחרה היא איכותית נטורליסטית בהשפעת הגישות הפנומנולוגית, הפמיניסטית והאינטראקציונית-פרשנית. הממצאים מבוססים על ראיונות עומק עם ארבעה-עשר גברים שעברו טיפול במרכזים לטיפול ולמניעת אלימות. הממצאים מראים כי נקודת המוצא בחוויית האבהות של המרואיינים היא רצונם העז להיות "אבות טובים" ככל יכולתם. ואולם, אל מול רצון זה פועלים כוחות פוגעים ומעכבים, פנימיים וחיצוניים, ביניהם הילדות האישית, מגבלות אישיות, חשיפת הילדים לאלימות וההורות המשותפת. בתגובה, רבים מהאבות מצמצמים את איכות הקשר שלהם עם ילדיהם כמו גם את תחומי אחריותם כלפיהם. חרף תהליכי צמצום אלו נותרת בגברים אלו כמיהה עזה לקשר קרוב וחם. כתוצאה מתהליכים אלו כמה מהאבות חווים תהליכי צמיחה ואחרים נותרים עם תחושה מרה של כישלון והחמצה. הדיון בממצאי המחקר מתמקד בניתוח יחסי הגומלין בין מרכזיות האבהות בעולמם של הגברים, תפיסתם את "האבהות הטובה" ותפיסתם החיובית את אבהותם, ובבחינת הכוחות המעכבים את אבהותם של גברים אלימים ואת כמיהתם לקשר עם ילדיהם. בסיום מוצעים יישומים אפשריים של הממצאים להתערבות עם גברים אלימים (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)307-340
Number of pages34
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume25
Issue number3
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Family violence
  • Father and child
  • Fatherhood

Cite this