חדשנות טכנולוגית בהוראה האקדמית - כיוונים ומחשבות: אוניברסיטת תל אביב חקר מקרה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

אוניברסיטת תל אביב משלבת את ההוראה המקוונת כחלק מהאסטרטגיה הארגונית שלה בטווח הקצר ובמיוחד בטווח הארוך. בתהליך זה מתקיימים מספר תהליכים במקביל: חשיבה מסודרת ומתוכננת, הקצאת משאבים מתאימים, הכנת תשתיות (טכנולוגיות ופיזיות), גיבוש מערך תמיכה כלל אוניברסיטאי המסייע לצוות המרצים הן בהיבט הטכנולוגי והן בהיבט הפדגוגי, ופיתוח מערך תגמול ותמריצים לצוות ההוראה. כל זאת לאור בחינת צורכי ההוראה האקדמית. ההרצאה תציג בפירוט את ארבעת הכיוונים תוך מתן דוגמאות למודלים פדגוגיים חדשניים בהוראה המקוונת.
Original languageHebrew
Title of host publicationהכנס הארצי השנתי האחד עשר 2013 של מיט"ל (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה העברית בירושלים
Pages160-164
Number of pages5
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Computer-assisted instruction
  • Education, Higher
  • Technological innovations
  • Universiṭat Tel-Aviv
  • אוניברסיטת תל-אביב
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • חדשנות
  • חינוך גבוה

Cite this