"זרות אינטימית": תפיסותיהם של גברים מבקשי מקלט מאריתראה בנוגע ליחסים אינטימיים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מבוסס על מחקר איכותני שבחן כיצד נתפסים יחסים אינטימיים, ובכלל זה נישואים, זוגיות ומיניות, בקרב שנים עשר גברים מבקשי מקלט מאריתראה החיים בישראל. תחום זה, כמו תחומי חיים אחרים, נתון לשינויים עקב חוויית ההגירה. הנתונים נאספו באמצעות ראיונות עומק מובנים למחצה, שנערכו בחלקם בעזרת מתורגמן, תומללו ונותחו באמצעות ניתוח תוכן תיאורי. נמצא כי עקב המעבר לישראל חלו שינויים באופן שבו תפסו המשתתפים יחסים אינטימיים, וכי חייהם כמבקשי מקלט חסרי מעמד והפער הגדול בין מספר הגברים למספר הנשים בקהילה הם בין הגורמים המרכזיים לשינויים אלו. המשתתפים תיארו את השלכותיה של המדיניות הישראלית כלפיהם, ושל החסמים החברתיים והנפשיים הנגזרים ממנה, על האפשרות לקיים קשרים זוגיים ומיניים עם נשים. כך נחשפו מנגנונים סמויים בחלקם של כוח ופיקוח על חייהם. המאמר מציע להרחיב את נקודת המבט המצומצמת הרואה במבקשי המקלט "אחרים מיניים" מאיימים, בין היתר על ידי הכרה בהם כסובייקטים בעלי דעות מכוונות וצרכים אינטימיים לגיטימיים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמבקשי חיים (קובץ בעריכת גליה צבר ואפרת שיר)
Place of Publicationחיפה
Publisherפרדס
Pages57-79
Number of pages23
ISBN (Print)9781618383228
StatePublished - 2019
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Emigration and immigration
  • Man-woman relationships
  • Marriage
  • Men
  • Refugees -- Israel
  • Sex
  • Single people
  • Women

Cite this