זיכרון ומוסר: האתגר לנצרות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר דן בקשר שבין המושג זיכרון לבין סוגיות מוסריות ומושגיות. מחברת המאמר עוסקת באתגר המוסרי שציוויי הזיכרון היהודיים מציבים לפני התרבות הנוצרית - אתגר המתעצם בעקבות השואה. היא מנתחת את עיצוב הזיכרון של יציאת מצרים, של חורבן בית המקדש ושל סבל ישוע הנצלב. יחס הנצרות לזיכרונות הללו וסוגיית הטמעתם בתיאולוגיה ובתרבות הנגזרת ממנה זורים אור על יחסה של הנצרות לישראל וליהדות. היהדות מתפקדת בד בבד הן כ"אחר" של הנצרות והן כקהילה אחות המתפתחת עמה בו בזמן. מחברת המאמר בוחנת כאן את השאלה, האם אפשר לתקן זיכרונות ולעצבם מחדש. יש בכך ערעור על התפיסה התמימה שהזיכרון משמר את חוויות העבר "כפי שהיו" (או לפחות כפי שאנו משוכנעים שחווינו אותן), ולפיכך אי אפשר לתקנו, לשנותו או לעבדו כרצוננו, על כל פנים - לא במודע. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמשחקי זיכרון
Subtitle of host publicationתפיסות של זמן וזיכרון בתרבות היהודית
Editorsיותם בנזימן
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages153-162
Number of pages10
ISBN (Print)9789650204075
StatePublished - 2008

IHP Publications

 • ihp
 • Christianity
 • Christianity -- Relations -- Judaism
 • Exodus, The
 • Judaism -- Relations -- Christianity
 • Memory
 • Worship
 • זיכרון
 • יהדות וזיכרון
 • יהדות ונצרות
 • יציאת מצרים
 • ישו
 • נצרות
 • פולחן (נצרות)

Cite this