זיהוי פדגוגיות הוראה-למידה ב-‏MOOC‏

Translated title of the contribution: Identification of Teaching-Learning Pedagogies on MOOC (Poster)

סמדר יונה, ענת כהן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחקר הנוכחי מתמקד בחקר מקרה של MOOC, שהוצע במסגרת Coursera במטרה לבחון את ההיבטים הפדגוגיים בקורס מסוג זה, את תהליכי ההוראה הלמידה ואווירת הלמידה. על כן, שאלות המחקר הן: א. מהן הדרכים בהן בחר המרצה להציג את יחידות התוכן? ב. מהם סוגי הפעילויות הלימודיות בהן עוסק הלומד? ג. היכן מתקיים השיח הלימודי והאם הוא משמעותי לתהליך הלמידה? במתודולוגית חקר מקרה נבחנו היבטים אלו באמצעות תצפית על דרך הצגת חומרי הלימוד באתר הקורס ופעילות הלומדים. הנתונים נאספו ונותחו באמצעות דף מיפוי תצפיות (תצפיות על דפי האתר), שנבנה על בסיס נייר העמדה של פורקוש-ברוך (2011). הנתונים מוינו לקריטריונים הבוחנים את הדרכים בהן בחר המרצה להציג את תכני הקורס ואת האופן בו עודד לעשות בהם שימוש, את הפעילויות בהן עסק לומד, את השיח הלימודי ומשמעותו לתהליך הלמידה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionIdentification of Teaching-Learning Pedagogies on MOOC (Poster)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages10 (שבט תשע"ה, פברואר 2015), ע232-ע233
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • קורס MOOC
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • Computer-assisted instruction
  • מרצים
  • Lecturers
  • סטודנטים
  • College students

Cite this