ועדות הכנסת כזירה לעיצוב מדיניות על ידי עובדים סוציאליים

שירלי אברמי, ג'וני גל, עידית וייס-גל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הפעילות של פרלמנטים בכלל ושל ועדות פרלמנטריות בפרט הוכרה כזירה מרכזית לעיצוב מדיניות חברתית. המאמר מתמקד בוועדות הכנסת בישראל ומגדיר אותן כזירה הכרחית וחשובה למעורבותם של עובדים סוציאליים. בחלקו הראשון דן המאמר בעוצמתן של ועדות פרלמנטריות, ומאיר את המטרות שהן מבקשות להשיג בתהליכי קביעת מדיניות. כמו כן דן המאמר בוועדות הכנסת בישראל, תוך פירוט דרכי התנהלותן והנושאים שהן דנות בהם. בחלקו השני מומשגת המעורבות האפשרית של עובדים סוציאליים בוועדות הכנסת. בחלק זה מוגדרות המטרות השונות (מטרות-על ומטרות ספציפיות) אשר עובדים סוציאליים יכולים לקדם באמצעות השתתפות בדיונים בוועדות הכנסת, האסטרטגיות שבאמצעותן הם יכולים לקדם מטרות אלה, אופני ההשתתפות בוועדות הכנסת וההשלכות האפשריות של אופנים אלה על הופעתם. המאמר מסתמך, בין היתר, על דוגמאות מתוך פרוטוקולים של ועדות הכנסת שבהן השתתפו עובדים סוציאליים בכנסות ה-15 וה-16 (תקציר מתוך המאמר). Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)103-122
Number of pages20
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume28
Issue number1
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Israel -- Keneset -- Committees
  • Social policy
  • Social workers

Cite this