"ונפש כי תחטא בשגגה": אחריות בלא אשמה? על אחריותו של החוטא בשגגה במקרא ובספרות חז"ל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המאמר להתחקות אחר המשמעויות שהוענקו בתולדות ההלכה למעשה שנעשה בשוגג. האם אכן התקבלה השקפת העולם הבוקעת מן הדו-שיח שבין האל ובין אבימלך ולפיה למעשה כשלעצמו, אף אם הוא נעדר כל יסוד נפשי, יש השלכות מוסריות ומשפטיות? המחבר עומד על מערכת הצידוקים הרעיונית שהתגבשה בעולם ההלכה, שבמסגרתה יש לראות פגם מוסרי במעשה שנעשה בתום לב. במידה והשקפה זו נדחתה, עומד המחבר על הנמקות עקרוניות נוספות העומדות בבסיס חיוב זה. בחינה זו נעשית תוך מבט השוואתי לתפיסות דתיות ומשפטיות בעולם העתיק ולהגות משפטית בת ימינו (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-62
Number of pages62
Journalשנתון המשפט העברי
Volume24
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Awareness
  • Commandments (Judaism)
  • Crime
  • Good faith (Law)
  • Guilt
  • Jewish law
  • Liability (Law)
  • Mistake (Law)
  • Sin

Cite this