ואף על פי כן נוע תנוע: הטיפול בתנועה תחבירית ב-SLI

הגר לוי, נעמה פרידמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

משפטי זיקה, שאלת מושא ומשפטי מיקוד הם מבנים נפוצים מאד בקלט שאליו חשופים ילדים דוברי עברית מגיל צעיר. ואולם, לילדים בעלי SLI תחבירי קושי ניכר בהבנה ובהפקה של משפטים כאלה כאשר לא ניתן להבינם רק בהסתמך על ידע העולם והבנת משמעויות המילים במשפט. משפטים אלה נגזרים בתנועה תחבירית של צירוף למקום אחר במשפט. במאמר מתואר טיפול ניסיוני בנבדק בן 12 בעל SLI תחבירי שהראה קושי בהבנה ובהפקה של מבנים הנגזרים בתנועה תחבירית. הטיפול, בן 16 מפגשים, התבסס על תאוריה תחבירית וכלל הוראה מפורשת של תנועה תחבירית, תוך הישענות על ידע תחבירי תקין - מבנה הארגומנטים של הפועל. ביצועי הנבדק הוערכו לפני הטיפול ולאחרי, ובאחדים מן המבדקים גם במהלך הטיפול ועשרה חודשים מסיומו. הביצועים הוערכו באמצעות מגוון מטלות שבדקו הבנה, חזרה ודיבוב של משפטים הפיכים סמנטית. בעקבות הטיפול ביצועי הנבדק בכל המבנים הכוללים תנועה תחבירית השתפרו בהשוואה לרמה שלפני הטיפול, ובמטלות רבות הם הגיעו לרמת הביצוע של קבוצת ביקורת שוות גיל. הטיפול בתנועת צירוף הועיל לא רק במבנים שטופלו - זיקות ומיקוד, אלא גם במבנים הכוללים תנועת צירוף שלא טופלו - שאלות מושא. רמת הביצוע הגבוהה נשמרה גם עשרה חודשים מתום הטיפול (תקציר מתוך המאמר). Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)9-37
Number of pages29
Journalאוריינות ושפה
Volume1
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Grammar, Comparative and general -- Syntax

Cite this