התפתחות מקצועית של סטודנטים לעבודה סוציאלית המתמודדים עם הפרעת נפש

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשנים האחרונות גדל מספר המתמודדים עם הפרעת נפש הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בכלל ומקצועות טיפוליים כמו עבודה סוציאלית בפרט. סטונדטים אלו נתקלים במהלך לימודיהם בקשיים ובאתגרים רבים, הנובעים מהמפגש בין הקושי האישי שלהם לבין החומר הנלמד במסגרת הכשרתם המקצועית. מטרת המחקר הנוכחי היא ללמוד, מנקודת מבטם של סטודנטים לעבודה סוציאלית המתמודדים עם הפרעת נפש, על תהליך התפתחותם המקצועית ממטופלים למטפלים שהם גם מטופלים. 12 סטודנטים לעבודה סוציאלית המתמודדים עם הפרעות נפש רואיינו באמצעות ראיונות-עומק מובנים-למחצה. הראיונות נותחו בשיטת היטמעות-התגבשות שפותחה ברפואה. הממצאים מגלים את תהליך ההתפתחות הייחודי שהסטודנטים עוברים, מהיותם מטופלים להיותם מטפלים-מטופלים. בתהליך זה ארבעה שלבים: גישוש ראשוני בעולם הטיפול; תהיות ושאלות על יכולתם כמטופלים להיות מטפלים; הכרה ביכולתם להיות מטפלים; ואינטגרציה בין החלק המטופל לחלק המטפל. הבנת תהליך זה, זיהוי השלבים והקשיים במהלכו, ומציאת דרכים לסייע לסטודנטים להתקדם בו, חשובים לתהליך התפתחות מקצועית טובה של מטפלים-מטופלים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)187-213
Number of pages27
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ז
Issue number1
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Career development
  • Mental illness
  • Psychotherapists
  • Therapist and patient

Cite this