התמונות הנעות של הומרוס: היבטים חזותיים של מעמד גילוי הצלקת

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מרגלית פינקלברג בוחנת מחדש את טענתו המרכזית של אוארבך בנוגע לאפיזודת הצלקת, המשמשת לו דוגמה לתכונותיה של השירה ההומרית שלדעתו היא ייצוג חזיתי החסר פרספקטיבת עומק. פינקלברג ממקמת את טענתו של אוארבך בהקשר המחקר ההומרי שדן בייצוגי הזיכרון באפוס העתיק. כפי שפינקלברג מראה, קריאת סצנת רחיצת רגליו של אודיסאוס כייצוג של זיכרון העלתה את השאלה למי שייך זיכרון זה. השאלה הובילה את המלומדים מתחום הלימודים הקלאסיים לכיווני חקירה נרטולוגיים, פסיכולוגיים וקוגניטיביים. על רקע דיון זה, פינקלברג טוענת כי אין להתעלם מכך שסיפור גילויה של הצלקת אינו תיעוד של היזכרות, אלא ייצוג פואטי ייחודי של חוויה זו. לכן בניתוח ובפרשנות שהיא מציעה, מובאות בחשבון המוסכמות הפואטיות שהשירה ההומרית פועלת על פיהן. פינקלברג עומדת במאמרה על הדמיון המפליא בין ההיבטים החזותיים של הפואטיקה ההומרית, כשירה שבבסיסה היא אוראלית ופרפורמיטיבית, לבין המבע הקולנועי המודרני. באמצעות השוואה בין "התמונות הנעות" של הומרוס לבין החוויה החזותית הקולנועית פינקלברג מוכיחה את קיומן של פרספקטיבת עומק והצגה בו-זמנית של אירועים בשירה ההומרית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationזיכרון ילדות ושכחה (קובץ בעריכת ורד לב כנען ונוגה וייס)
Place of Publicationחיפה
Publisherהוצאת פרדס
Pages53-62
Number of pages10
ISBN (Print)9781618384010
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Motion pictures
  • אוארבך, אריך -- צלקתו של אודיסאוס
  • דיגרסיה (ספרות)
  • הומרוס -- אודיסיה
  • זכירה ושכחה בספרות
  • קולנוע

Cite this