התמודדות עם דילמות אתיות בעבודה - השפעתם של מאפייני אישיות והבדלים בין גברים ונשים

יואב ורדי, רונית הראל

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

בעשרים השנה האחרונות מלווים השינויים בעולם העסקים בשתי התפתחויות חברתיות חשובות: האחת היא התעניינות ציבורית ומדעית גוברת בנושא ההתנהגות האתית בעסקים, השנייה - גידול בשיעור השתתפותן של נשים בארגוני עבודה בכלל, ובמגזר הניהולי בפרט. אם בעבר עסקו בנושא האתיקה בעיקר פילוסופים, מורים ומחוקקים, הרי שכיום עוסקים בכך גם אנשי עסקים, מנהלים וכן חוקרים החוקרים את תחומי האתיקה והאחריות החברתית גם בניהול. בשנים האחרונות בולטת החשיבות הרבה שמייחסים לקבלת החלטות אתיות בממד הניהולי, כקריטריון להצלחה עסקית. במקביל, התנהגות חריגה המפרה כללים של מינהל תקין ושל כללי אתיקה מקובלים, שמעורבים בה בכירים ממערכות שלטון, כלכלה וחברה, מהווה תופעה חברתית ארגונית בעלת משמעות ומושכת תשומת לב. אין זה מפתיע לכן שכיום, יותר מבעבר, קיימת מודעות רבה לחשיבות האתיקה הארגונית וחקירתה. ואכן, חוקרים רבים ניסו לבחון אילו משתנים אישיותיים ומצביים עשויים להשפיע על המנהל או העובד בתהליך קבלת ההחלטות בו מעורבת דילמה אתית. אחת השאלות שעדיין נותרה פתוחה היא האם נשים וגברים שונים אלה מאלה בהתמודדות עם דילמות כאלה. החלק הראשון במחקר הנוכחי בדק את ההשפעה הכללית של משתנים אישיותיים נבחרים על תהליך קבלת ההחלטות האתיות בעבודה. החלק השני במחקר התייחס ספציפית לגידול במשקל הנשים בכוח העבודה, ובדק את ההשערה כי קיימים הבדלים בין גברים ונשים בהתמודדות עם דילמות אתיות בעבודה
Original languageHebrew
Pages (from-to)42-47
Number of pages6
Journalמשאבי אנוש: ירחון
Volume205
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Businesswomen
  • Decision making
  • Organizational behavior
  • Professional ethics
  • Women employees

Cite this