התמודדות דתית עם משברי חיים: סקירת ספרות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשנים האחרונות חלה עלייה דרמטית במחקר האמפירי אודות התמודדות דתית (religious coping). גוף מחקר זה הוביל לכמה תובנות חשובות על האסטרטגיות הדתיות שאנשים משתמשים בהן כדי להתמודד עם לחצים ומשברי חיים, ועל הקשרים בין שימוש באסטרטגיות אלו ובין בריאותם ורווחתם הנפשית. ההתמודדות הדתית עומדת במוקד מאמר סקירה זה. הוא מבהיר את המושג התמודדות ומסכם את עקרונותיה של תיאוריית ההתמודדות הכללית של לזרוס ופוקמן (Lazarus & Folkman); מפרט את הנחות היסוד של תיאוריית ההתמודדות הדתית של פרגמנט (Pargament, 1997) ומגדיר את מושגי היסוד של תיאוריה זו; סוקר את המחקר האמפירי על הקשר בין התמודדות דתית ובריאות ורווחה נפשית; דן בשאלת הגורמים הממתנים והמתווכים בין התמודדות דתית ובריאות ורווחה נפשית; מתייחס לנושא התמודדות דתית בקרב קבוצות דתיות שונות; מציין את מגבלותיו של גוף מחקר זה ומצביע על כיווני מחקר עתידיים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)323-344
Number of pages22
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ה
Issue number3
StatePublished - 2015

IHP Publications

 • ihp
 • Adjustment (Psychology)
 • Health
 • Psychology and religion
 • Religion
 • Stress (Psychology)
 • Well-being
 • בריאות
 • דת
 • התמודדות (פסיכולוגיה)
 • לחץ פסיכולוגי
 • פסיכולוגיה ודת
 • פסיכולוגיה של הדת
 • רווחה נפשית

Cite this