התלמוד והתלמודיים בספר "שבט יהודה"

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר בוחן את היחס לתלמוד ולתלמודיים בספר "שבט יהודה" לר' שלמה אבן וירגה. הספר כולל אוסף של סיפורים שעוסקים בקורות עם ישראל - רובם בגזירות שנגזרו עליו ובאסונות שפקדו אותו מסוף תקופת הבית השני עד לימי המחבר. הספר נכתב בתחילת המאה השש-עשרה, ונמנה עם הספרים העבריים הפופולריים ביותר במאות השש-עשרה והשבע-עשרה. בסיפוריו ובהשקפת עולמו התלמוד בולט כמרכיב חשוב דווקא במערכות היחסים המורכבות בין יהודים לנוצרים. הפנים השונות של התלמוד והתלמודיים המשתקפות בספר "שבט יהודה" מוסיפות רובד מאלף להבנתנו את אבן וירגה ואת חיבורו מחד גיסא, ואת התסיסה התרבותית בעולם היהודי על סף העת החדשה מאידך גיסא. לבעל ספר "שבט יהודה" היה עניין די מורכב בתלמוד, וסקירת המאמר את הקטעים הרלוונטיים תפתח בניתוח קטע המדגים את הרב-ממדיות שבנושא. המאמר עוסק גם בשאלת היחס לנוצרי ולנצרות בהלכה התלמודית, ובמעמד הרבנים ה"תלמודיים" ובמעמדם של חכמי היהדות העכשווית בעיני אבן וירגה. גם כאשר אבן וירגה משתתף בביקורות המושמעות נגד התלמודיים, מסתבר שכוונתו במיוחד לאותם רבנים מימי הביניים שהצטיינו בחקר ההלכה התלמודית ובפיתוחה. לטענת אבן וירגה, חומרות מיותרות של חכמי הדורות הקשו על היהודים והגבילו אותם במידה מופרזת, בעיה המתבטאת בראש ובראשונה ביחסים עם שכניהם הנוצרים.
Original languageHebrew
Title of host publicationאסופה ליוסף
Subtitle of host publicationקובץ מחקרים שי ליוסף הקר
Editorsירון בן-נאה, משה אידל, ג'רמי כהן, יוסף קפלן
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ירושלים
Pages285-310
Number of pages26
ISBN (Print)9789652273086
StatePublished - 2014

IHP Publications

 • ihp
 • Aging
 • Christianity and other religions -- Judaism
 • Judaism -- Relations -- Christianity
 • Rabbis
 • Talmud Bavli
 • אבן-וירגה, שלמה
 • אבן-וירגה, שלמה -- שבט יהודה
 • יהדות ונצרות
 • יהודים ונוצרים
 • פולמוס יהודי-נוצרי
 • פילוסופיה יהודית של תקופת הרנסנס
 • רבנים
 • תלמוד בבלי

RAMBI Publications

 • rambi
 • Christianity and other religions -- Judaism -- History -- 1500-1800
 • Jewish philosophy
 • Judaism -- Relations -- Christianity
 • Talmud Bavli -- Philosophy
 • וירגא, שלמה בן יהודה -- 1460-1554 -- ספר שבט יהודה

Cite this