התיאטרון הפוליטי של יהושע סובול

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחזאות הפוליטית, שנכתבה בעקבות מלחמת ששת הימים, ויתרה על הריאליזם ככל שמדובר באופי הסיטואציות המתוארות. הנטיה הסאטירית לתאר את המציאות באופן מעוות אשר מקצין תכונות אחדות שלה, התבטאה בבחירת סיטואציות קריקטוריות שלא היוו שיחזור ריאליסטי של מצבים בהם נתקל הצופה, אלא אלגוריה שהתפרשה כנקיטת עמדה שלילית ביחס למציאות כמכלול. כתיבתו של יהושע סובול הרחיבה את גבולותיו של התיאטרון הפוליטי, בהשוואה לדגם הריאליסטי מצד אחד, ולדגם האלגורי-סאטירי מצד שני. הרחבה זו מתבצעת בשני תחומים: פנייה למחזה ההיסטורי, (תוך הבלטת הממד הפוליטי האקטואלי שלו) ושימוש בטכניקה של תיאטרון בתוך תיאטרון אשר זרה באופן עקרוני לאופן ייצוג המציאות המקובל בתיאטרון הפוליטי בארץ. באמצעותה מורחב אופק המשמעויות של המחזה ואינו מוגבל לרובד האקטואלי המיידי, כפי שנמצא הן במחזה הריאליסטי והן בסאטירה האלגורית.
Original languageHebrew
Title of host publicationספרות וחברה בתרבות העברית החדשה
Editorsיהודית בר אל, יגאל שוורץ, תמר ס הס
Place of Publicationתל אביב
Publisherהקיבוץ המאוחד
Pages363-380
Number of pages18
StatePublished - 2000

IHP Publications

 • ihp
 • Agitprop theater
 • Food in literature
 • Gastronomy in literature
 • Sobol, Yehoshua
 • אכילה בספרות
 • סובול, יהושע
 • תיאטרון ופוליטיקה

RAMBI Publications

 • rambi
 • Akedah
 • Arab-Israeli conflict -- Literature and the conflict
 • Arabs in literature
 • Isaac -- (Biblical patriarch) -- In literature
 • Jewish literature -- History and criticism
 • War in literature
 • סובול, יהושע -- 1939-

Cite this