התורה בספר ירמיה: הטכניקות הפרשניות והמגמות האידאולוגיות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המילה "תורה, מופיעה אחת עשרה פעם בספר ירמיה. התורה היא ספרות שנמצאת ברשות שני חוגים מיקצועיים: ביד הכוהנים ובידי חכמים. כשם כללי, התורה תופסת אפוא מקום מרכזי בנבואות הפורעות אשר מציגות את אחריותו של העם לחורבן, עדות להפרת הברית מצידו. למן מחקריהם של ברנרד דוהם וזיגמונד מובינקל, נבנה מחקר ספר ירמיה על זיקות לשוניות ורעיוניות בין יחידות בספר ירמיה לספרות התורה. הקירבה בין ספר ירמיה לספר דברים ולספרות הדויטרונומיסטית רואה עיקר בהבדלה בין רבדים בספר, בין יחידות שיריות "אוטנטיות" מעטות באופן יחסי ובין רובדי עריכה נרחבים לדעתם, הכתובים פרוזה והם דויטרונומיסטיים בסגנונם. עמדה מנוגדת הציג יחזקאל קויפמן שראה בקרבה זו עדות לכך שירמיהו הוא נביאו של ספר דברים. עמדה שלישית מבוססת על ההכרה ביחודיות הלשון והרעיונות בספר ירמיה, ובמיוחד בפרקי הפרוזה בו. ג'והן ברייט, הלגה וייפרט וויליאם הולדיי ראו לא רק זיקה אלא גם הבדל בין לשונו של ספר ירמיה ובין הלשון הדברימית והדויטרונומיסטית ואפשר ללמוד מהם על השימוש של ירמיהו בחומרים שהיו לפניו. המאמר דן בזיקות בין ספר ירמיה לספר דברים - כחלק ממכלול הזיקות של נבואות מן השירה ומן הפרוזה בירמיה למקורות ספרותיים ומשפטיים בספרות התורה בכלל, ובוחן אותם בכלים של הפרשנות הפנים מקראית. המחברת רואה שבדרך כלל אין להסביר את הזיקה בין טקסטים כעניין הנובע משיתוף המוצא הספרותי וטוענת כי הזיקות הספרותיות בין היחידות הנבואיות ובין המקורות מספר דברים ומספרות התורה בכלל מצביעות על שימוש פרשני-מדרשי, שבו טמון המסר האידיאולוגי של דבר הנבואה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)43-87
Number of pages45
Journalשנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום
Volume17
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Bible -- Hemeneutics
  • Bible -- Jeremiah
  • Deuteronomistic history (Biblical criticism)
  • Jeremiah -- (Biblical prophet)
  • דויטרונומיזם
  • חקר המקרא
  • ירמיהו הנביא
  • קנון (תנ"ך)
  • תנ"ך. ירמיהו

Cite this