התועלת מאי-ציות לחוקים סביבתיים: המקום של ניתוח כלכלי בקביעת קנסות למזהמים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

כשל באכיפה נובע בדרך כלל מחוסר הרתעה, ואין דבר התורם לתופעה זו בישראל יותר מהקנסות הנמוכים הניתנים למעוולים סביבתיים. הניסיון בארצות הברית מלמד, כי דרך יעילה להעלות את רף הקנסות היא חישוב והצגה של הרווחים שהפיקו המזהמים כתוצאה מביצוע עברות סביבתיות, ושילוב עלות זו בקנס המוטל. המאמר סוקר את הניסיון האמריקאי ומיישם את השיטה בכמה דוגמאות של רווחי מזהמים בישראל. הניתוח מצביע על הפוטנציאל ועל המגבלות של מערכת ענישה כזו בישראל. חלק ניכר מן ההמלצות בגוף המאמר אומצו במסגרת פיתוח מודל "חר"ם (חישוב רווחי מזהמים), שהזמין המשרד לאיכות הסביבה, כחלק מן המדיניות החדשה שלו בקידום האכיפה
Original languageHebrew
Title of host publicationסביבה ומדיניות (קובץ)
Publisherירושלים
Pages11-31
Number of pages21
StatePublished - 2002
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Environmental economics
  • Environmental policy
  • Fines (Penalties)
  • Law enforcement
  • Nature conservation -- Law and legislation

Cite this