התביעה הנגזרת בישראל: סיכום ביניים ומבט לעתיד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

השימוש במוסד התביעה הנגזרת הולך וגובר בעשור האחרון. האם מוסד זה, במתכונתו הנוכחית, משרת את האינטרסים של המשקיעים בחברות ציבוריות? אנו בוחנים את השאלה הזו באמצעות מחקר אמפירי המקיף את כלל התביעות הנגזרות שהוגשו בשם חברות ציבוריות בישראל בעשור האחרון. המחקר מגלה כי תביעות בגין ניגודי עניינים מסתיימות ברובן בפיצוי אשר משולם מכיסם של בעלי השליטה או נושאי המשרה הנתבעים, ובכך מגשימות את יעדי התביעה הנגזרת – פיצוי והרתעה. לעומת זאת, תביעות בגין הפרת חובת זהירות או מחדל בפיקוח מסתיימות ברובן בקביעת פיצוי – במסגרת הסדר פשרה שמאושר בשלב מוקדם של התביעה – אשר משולם, כמעט באופן בלעדי, מקופתם של מבטחי האחריות. זאת, מבלי שבית המשפט קובע קביעות משמעותיות, עובדתיות או משפטיות, בקשר למקרה שבגינו הוגשה התביעה הנגזרת, שבכוחן לייצר הרתעה. אנו עומדים על האופן שבו האינטרסים של השחקנים המעורבים בתביעה הנגזרת מובילים לשיווי המשקל המתואר. מצב דברים זה עלול לגרור תנודות בשוק הביטוח בדמות עליית פרמיות הביטוח וצמצום הכיסוי הביטוחי, אשר אינם מיטיבים עם המשקיעים מהציבור. אנו טוענים, בניגוד לגישה הרווחת במשפט הישראלי, כי למשקיעים מהציבור, אשר מחזיקים תיק השקעות מבוזר, אין כל תועלת בפיצוי שמשולם מקופתה של חברת הביטוח ואשר אינו מלווה בקביעת ממצאים ביחס להתנהלותם של נושאי המשרה. לבסוף, אנו מציעים רפורמות אחדות שבכוחן לחזק את תרומתו של מוסד התביעה הנגזרת להגנת המשקיעים מהציבור. רפורמות אלו חיוניות במיוחד לנוכח שתי מגמות מרכזיות בעשור האחרון: ביזור השליטה בחברות ציבוריות והעלייה בכוחם של המשקיעים המוסדיים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)799-895
Number of pages97
Journalמשפט ועסקים
Volumeכ"ד
Issue number2
StatePublished - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • תביעה נגזרת
 • תביעות משפטיות
 • Actions and defenses
 • חברות ציבוריות
 • Municipal corporations
 • דיני חברות
 • Corporation law
 • אכיפת החוק
 • Law enforcement
 • אחריות מקצועית -- מנהלים
 • Executives -- Professional ethics
 • נושאי משרה בחברות
 • Executives
 • שוק ההון
 • Capital market
 • השקעות ומשקיעים
 • Investments
 • בעלי מניות
 • Stockholders
 • ביטוח
 • Insurance
 • פיצויים
 • Compensation (Law)
 • משפט השוואתי
 • Comparative law
 • חובת הזהירות (משפט)
 • Reasonable care (Law)
 • תמריצים
 • Incentives in industry

Cite this