התאמות בדרכי היבחנות לסטודנטים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב (ADHD): צרכים, תיאוריות כמוסות ומשאבי התמודדות

עדי מאנע, נעה סקה, אורית דהן, ענת בן סימון, מלכה מרגלית

Research output: Book/ReportReport

Abstract

"העלייה בהיקף ההתאמות בדרכי היבחנות הניתנות לסטודנטים עם לקויות למידה ועם הפרעת קשב, עלמנת להבטיח את זכותם לנגישות בהצגת ידיעותיהם (על בסיס שוויון הזדמנויות), יצרו מציאות חברתית חדשה במערכת ההשכלה הגבוהה. מחקר זה התבסס על תפיסה אקולוגית-מערכתית ובחן את תופעת ההתאמות בדרכי היבחנות הן ברמת הפרט והן ברמה חברתית רחבה יותר. למחקר היו שתי מטרות מרכזיות: א. בחינת התופעות החברתיות של התרבות הלימודית, הקשורות להתאמות בדרכי היבחנות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ו-ב. בדיקת התהליכים הפנימיים עימם מתמודדים סטודנטים עם וללא לקויות למידה, בתקופת לימודיהם במוסדות האקדמיים. השערות המחקר היו כי התיאוריות הכמוסות בנוגע להתאמות, בצד גורמי החוסן (תחושת חוללות, תקווה, שביעות רצון מהחיים, תמיכה חברתית) יהיו גורמים המתווכים בין קבוצות הלקויות לרמת ההישגים בלימודים באקדמיה." -- מן התקציר.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז ארצי לבחינות ולהערכה
Number of pages47
ISBN (Electronic)9789655022131
StatePublished - 2019

Publication series

Nameדוח מחקר (מרכז ארצי לבחינות ולהערכה)
Publisherמרכז ארצי לבחינות ולהערכה
No.RR-19-01

ULI Keywords

  • uli

Cite this