השתתפות וביצוע עיסוקי בילדות - מודלים התפתחותיים וגורמים מרכזיים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בעבר ביססו מרפאים בעיסוק בתחום התפתחות הילד את גישות ההתערבות שלהם על מושגים ותיאוריות ממקצועות משיקים כגון: נוירופיזיולוגיה, פסיכולוגיה, חינוך מיוחד. בשנים האחרונות, כתוצאה מהתבססותו של מדע העיסוק, התרחבה הספרות המקצועית הדנה בסוגיות הנוגעות להתפתחות הילד ותפקודו, במושגים הייחודיים למקצוע הריפוי בעיסוק. מטרת מאמר זה להציג בפני הקורא העברי, שלושה מודלים תיאורטיים הדנים בהתפתחות הביצוע העיסוקי בשנות הילדות. בנוסף, שינויים בהגדרות הבריאות שנקבעו ע"י ארגון הבריאות העולמי הובילו לשינויים וחידושים בהגדרות התיאורטיות והפרקטיות של מקצוע הריפוי בעיסוק. מטרת המאמר השנייה היא הצגת שלושה מודלים נוספים, אשר פותחו בהשפעת המשגות עדכניות אלה ועניינם ריבוי הגורמים המעורבים ומשפיעים על הביצוע העיסוקי ועל השתתפותם של ילדים טיפוסיים וילדים בעלי מגבלה, בתחומי העיסוק השונים. בנוסף לסקירה עדכנית של הספרות המקצועית, תרומתו של מאמר זה בדיון בהשלכות הנובעות מסקירת הספרות המתוארת [תקציר מתוך המאמר] Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)159-176
Number of pages18
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume16
Issue number3
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Child development
  • Developmental disabilities
  • Motor ability
  • Occupational therapy
  • Social skills

Cite this