השתקפות התשתית הפסיכולוגית-חברתית של סכסוך בלתי-נשלט בעיתונות ילדים ונוער פלסטינית (2007-1996)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חברות השרויות בסכסוך בלתי-נשלט מפתחות תשתית פסיכולוגית-חברתית המסייעת להן להתמודד עם אתגרי הסכסוך. מחקר זה בחן את התשתית הפסיכולוגית-חברתית של הפלסטינים, המתפתחת בעקבות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שמתאפיין רוב הזמן כבלתי-נשלט. בדקנו כיצד משתקף הסכסוך הישראלי-פלסטיני בעיני ילדים ובני-נוער פלסטינים בני 18-9, באמצעות ניתוח יצירותיהם הכתובות בעיתון ילדים ונוער פלסטיני. ניתחנו ניתוח איכותני וכמותי 278 פריטים מהעיתון "יראעאת", בהם מכתבים, שירים, סיפורים ומאמרים, שמתייחסים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ושנכתבו על-ידי ילדים ובני-נוער, בנים ובנות, בשלוש תקופות עיקריות: תקופת תהליך השלום (1997-1996), תקופת שיא הסכסוך (2002-2001) ותקופת הרגיעה היחסית בסכסוך (2007-2005). העיתון "יראעאת" יוצא לאור ברמאללה משנת 1996 ומופץ לכל שטחי הרשות הפלסטינית בתוך היומון "אלאיאם" – אחד משלושת העיתונים היומיים הפופולריים ביותר בקרב הפלסטינים. ממצאי המחקר מלמדים כי כשליש מהפריטים שנכתבו בעיתון על-ידי הילדים ובני הנוער הפלסטינים, עוסקים בסכסוך הישראלי-פלסטיני. ממצאים אלה משקפים את אחד ההיבטים הבסיסיים של סכסוך בלתי-נשלט, קרי, היותו מרכזי בחיי החברה החווה אותו. עוד מלמדים הממצאים כי מגוון גדול של רכיבי התשתית הפסיכולוגית-חברתית מופיעים ביצירות הילדים ובני הנוער הפלסטינים בהיקפים שונים. יצירותיהם משקפות ברובן אמונות חברתיות מסוג של קרבנוּת ופטריוטיות ואוריינטציה רגשית של תקווה. אפשר לומר כי התייחסות הילדים ובני הנוער הפלסטינים לסכסוך היא בעיקרה מתונה יחסית, וכוללת רק מעט מונחים שליליים מובהקים של שנאה, דה-לגיטימציה ונקמה כלפי ישראל, אולם לעומת זאת, אין היא מכוונת שלום. המחקר עשוי לתרום לחקר סכסוכים בלתי-נשלטים ולחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני בפרט בשלושה היבטים: הצגת נקודת המבט של הפלסטינים וחשיבות בחינת התשתית הפסיכולוגית-חברתית של שני הצדדים בסכסוך; הצגה בלתי-אמצעית של הסכסוך מנקודת מבט של ילדים ובני-נוער, "מלמטה-למעלה"; הצגת השינויים החלים בתשתית הפסיכולוגית-חברתית בעת שינויים בעוצמת הסכסוך לאורך זמן. (מתוך המאמר) שיטת המחקר: מחקר כמותי ומחקר איכותני.
Original languageHebrew
Pages (from-to)309-336
Number of pages28
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume48
Issue number2
StatePublished - 2012

IHP Publications

 • ihp
 • Arab-Israeli conflict
 • Arab-Israeli conflict -- Psychological aspects
 • Children's periodicals
 • Hope
 • Patriotism
 • Victims of crimes
 • Youth, Palestinian Arab
 • הסכסוך הערבי-ישראלי
 • הסכסוך הערבי-ישראלי -- היבטים פסיכולוגיים
 • נוער פלסטיני
 • ניתוח תוכן
 • עיתונות ילדים ונוער
 • פטריוטיזם
 • קורבנות (פשע, אלימות וכד')
 • תקווה

Cite this