השתלבותם של רוקחים ערבים בשוק העבודה בישראל

Research output: Book/ReportReport

Abstract

"נייר מדיניות זה מבקש לבחון את המנגנונים המאפשרים והמגבילים את העסקתם של ערבים משכילים אצל מעסיקים יהודים ... באמצעות ראיונות עומק עם רוקחים ורוקחות יהודים וערבים ועם מנהלי בתי מרקחת משווה הניר בין התנסויותיהם של רוקחים משתי הקבוצות בכל שלבי קריירת הרוקחות, וכן בין תפיסותיהם של המרואיינים לגבי ההבדלים בין האוכלוסיות". -- מן התקציר.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Number of pages57
StatePublished - 2015

Publication series

Nameסדרת ניירות מדיניות
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Volumeנייר מדיניות מס' 2015.3

ULI Keywords

  • uli
  • Minority pharmacists -- Employment -- Israel
  • Palestinian Arabs -- Employment -- Israel
  • Pharmacists -- Employment -- Israel

Cite this