השקיה בקולחים - ממה צריך להיזהר?

דרור אבישר, גפן רונן-אלירז

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

למדיניות השבה ומחזור שפכים ישנה חשיבות רבה הן במניעת זיהום סביבתי הן ביצירת מקור מים נוסף. תכולת המים הקיימים בשפכים גולמיים (%99-99.9), מחייבת למעשה את הפרדת המים מהחומר האורגני והאי-אורגני ואת מחזורם. בישראל מושבים כ-%85 מהקולחים להשקיה חקלאית, וזאת בהשוואה ל-%25 בלבד בספרד, ואפילו פחות מזה במדינות אחרות בעולם. ישראל היא מעין מעבדה חיה עבור שאר העולם בכל הנוגע להשלכות של שימוש אינטנסיבי בקולחים להשקיה, וצריכה להוביל מחקר ולתת מענה לשאלות באשר לתקני הקולחים ולאיכותם. הקולחים המיוצרים בארץ עומדים בערכי התקנות ונחשבים קולחים באיכות גבוהה המתאימים לכל שימוש מלבד מי שתייה, בעיקר כמים מושבים להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת. ההשקיה נעשית סמוך למקורות מים עיליים ומעל מקורות מי תהום, כך שהמים זולגים ומחלחלים מהשדות החקלאיים למקורות המים הטבעיים, ונעשים חלק פעיל ממחזור המים בישראל. קבוצת מזהמים הכוללת שאריות של תרופות מגיעה למכוני טיהור שפכים (מט"שים) מבתי חולים, מהתעשייה, משפכים חקלאיים ובעיקר משפכים עירוניים. המבנה הכימי המיוחד שלהם, המאופיין בריבוי טבעות ארומטיות וקשרים כפולים, יוצר יציבות כימית, ועל כן הטיפול הביולוגי הנהוג במט"שים כטיפול שניוני, אינו יעיל לפירוקם. לפיכך, הקולחים הללו, המוגדרים כקולחים באיכות גבוהה, מכילים תערובת של שאריות תרופות. מחקרים שנעשו בארץ ובעולם הראו נוכחות רבה של חומרים אלה בקולחים שניוניים ואף בשלישוניים במוצא המט"שים, במקורות מים עיליים, במי תהום (מקור מי שתייה) ואפילו בגידולים חקלאיים עצמם (מקור מזון). לנוכח הנתונים הללו, ברור שחומרים אלה אינם רצויים בקולחים המיועדים להשקיה חקלאית. לפיכך, יש להרחיב את מערך הניטור אחר חומרים אלה, להרחיב ולשכלל את הטיפול השלישוני והמתקדם הן במט"שים הן במקורות הזיהום עצמם, ולהכניס טכנולוגיות מתקדמות לפירוק ולהרחקה של המזהמים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)48-55
Number of pages8
Journalאקולוגיה וסביבה
Volume8
Issue number4
StatePublished - 2017

IHP Publications

 • ihp
 • Antibiotics
 • Biodegradation
 • Hydrologic cycle
 • Pollution
 • Risk assessment
 • Sewage -- Purification
 • Sewage disposal
 • Sewage irrigation
 • Water consumption
 • Water reuse
 • הערכת סיכונים
 • השקיה בקולחים
 • זיהום סביבתי
 • טיהור שפכים
 • מיחזור מים (חקלאות)
 • פירוק ביולוגי על-ידי חיידקים ופטריות
 • צריכת מים
 • קולחים והשבתם
 • שפכים וסילוקם
 • תרופות אנטיביוטיות

Cite this