השפעת אירועי חיים שקדמו לאימוץ על תפקוד מאומצים בגיל ההתבגרות

אילנה גלייטמן, רבקה סויה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר המדווח במאמר בדק את תרומתם היחסית של אירועי חיים שקדמו לאימוץ לתפקודם של 169 מאומצים שאומצו בישראל. התפקוד נמדד בחמישה תחומים: חברה, התנהגות, משפחה, בית ספר ורגש (כפי שמשתקף בדימוי עצמי ובתגובות פוסט-טראומטיות). כמו כן נבדקה תרומתה של התמיכה המשפחתית והחברתית כמשתנה ממתן בין אירועי החיים לבין מדדי התפקוד. ממצאי המחקר הצביעו על תפקוד נורמיטיבי של המתבגרים ברוב התחומים שנבדקו. אולם בתחום המסגרת הלימודית נמצא כי קרוב לחמישית (%18.9) ממשתתפי המחקר לומדים במסגרות של החינוך המיוחד, ואילו באוכלוסייה הרגילה מדווח על %3 בלבד. בנוסף, נמצא כי תפקודם של המתבגרים אינו קשור לאירועי חיים שקדמו לאימוץ, אלא למערכת התמיכה העומדת לרשות המתבגר. ממצאים אלה תורמים להבנת תפקודם של מתבגרים מאומצים. הם מפנים זרקור למשאב התמיכה המשפחתית והחברתית, שכנראה מאפשר בניית חוסן על אף חוויות החיים שקדמו לאימוץ, ומעלים את הצורך בפיתוח תוכניות טיפול ומניעה בתחום התפקוד בבית הספר. (מתוך המאמר) שיטות המחקר: שאלונים וריאיון.
Original languageHebrew
Pages (from-to)255-285
Number of pages31
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume31
Issue number2
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Adolescence
  • Adoption
  • Coming of age
  • Self-perception
  • Special education
  • Stress (Psychology)

Cite this