השילוב בין התורה הפרוגרסיבית והתורה הבלתי פורמלית בתולדות החינוך הקיבוצי ומעבר לו

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחבר עוסק בחקר מערכת החינוך הקיבוצי המשותף, מערכת חינוך זו, שאותה חקר ובה פעל כמורה וכמכשיר מורים ומורות, משמשת השראה לעבודתו המחקרית. המאמר עוסק בשתי תורות אידיאולוגיות מרכזיות שמהן ינק החינוך המשותף ואשר עיצבו את הפדגוגיה של החינוך הקיבוצי: החינוך הפרוגרסיבי מחד גיסא ותנועות הנוער החלוציות מאידך גיסא. המחבר מנסח שורה של עקרונות פדגוגיים מרכזיים המאפיינים חינוך זה. הוא משקיף על החינוך הקיבוצי במבט היסטורי ועומד על הגלגול האידאולוגי של תורות היסוד האלה ושל הפרקטיקות הפדגוגיות הנגזרות מהן. במאמר דן המחבר בכמה דוגמאות מעניינות של מסגרות חינוכיות ייחודיות שצמחו בתנועה הקיבוצית החל משנות ה-70, המלמדות על עדכון הפדגוגיה של החינוך המשותף לנוכח השינוי הפוליטי-חברתי-תרבותי בישראל, אך זאת תוך כדי הגמשת עקרונות היסוד של חינוך זה ולא מתוך ויתור עליהם. מניתוחו ניתן גם ללמוד על הפוטנציאל הרב שבשילוב הבלתי פורמלי עם תורות חינוכיות אחרות מחד גיסא ועם דיסציפלינות מחקריות, כדוגמת על כוחה של אידיאולוגיה לאומית וחברתית במסגרות בלתי פורמליות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי (קובץ בעריכת תמר רפופורט ואהוביה כהנא)
Publisherהוצאת רסלינג
Pages563-584
Number of pages22
StatePublished - 2012

IHP Publications

 • ihp
 • Collective education -- Israel
 • Compensatory education
 • Progress
 • Progressive education
 • Youth movements
 • חינוך בקיבוץ
 • חינוך משותף משלים
 • חינוך משלים
 • חינוך מתקדם
 • קדמה (פרוגרס)
 • תנועות נוער

Cite this