השיח בספר דברים: סיפורת, דרשה ותחיקה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה עוסק בריבוד הלשוני של ספר דברים, על פי ניתוח סגנוני-תחבירי המבוסס על תדירותם של שלושה יסודות בפסקאות השונות: הפסוקיות העצמאיות הקצרצרות, הפסוקיות המשועבדות, והצירופים השמניים. ניתוח בשיטה זו מעניק לנו גישה עצמאית לבעיית התהוותו של ספר דברים, ללא זיקה ישירה לפרשנות על פי שיקולים תוכניים, ובכך חשיבותו. המאמר מתמקד בסגנון הפרשיות הסיפוריות ובחטיבות הנאומים, חטיבת 'החוקים והמשפטים', פרשת הברכות והקללות (תוך השוואה עם שבועת האמונים האשורית והתייחסות לפסקאות שמקורן בתקופת הגלות) ופרשת ייחוד הפולחן. המאמר דן בהקשר בתרבותי-חברתי של הסגנון זההמאפיין את ספר דברים ובמאפייני הריבוד העריכתי שלו.
Original languageHebrew
Pages (from-to)42-95
Number of pages54
Journalבית מקרא
Volume67
Issue number1
StatePublished - 2022

Cite this