השותפות של האקדמיה ו"השדה" במערכת החינוך

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

נייר עמדה זה עוסק בפן חשוב ביותר של הזיקה בין מערכת החינוך לבין ההשכלה הגבוהה - שיתוף הפעולה המעשי בין בתי הספר לחינוך באוניברסיטות ובמכללות החינוך האקדמיות לבין "השדה", המתבטא בפעילויות שוטפות ובפרויקטים חד-פעמיים מסוגים שונים. תחום שיתוף הפעולה מתקשר , במציאות ובספרות החינוכית, לעריכת שינויים ואף רפורמות במערכת החינוך. אלה נחקרו עד כה - בהיגיון רב - מההיבט של מערכת החינוך המסתייעת, שלמען הצלחת תלמידיה נועדה ההתערבות המסוימת. לעומת זה, חקר הגופים האקדמיים המסייעים אינו מפותח דיו בישראל, ובעולם כולו חסר בתחום זה פירוט מעשי שיבהיר מה מומלץ לעשות כדי להדק את השותפות בין האקדמיה ל"שדה". נייר עמדה זה בא להשלים מעט מן החסר: לפרט את השותפות בין האקדמיה ל"שדה" במערכת החינוך בדרך של משתנים מעשיים והמלצות כפי שהופקו ממחקרים שנערכו במוסדות אקדמיים בישראל. המבנה של נייר העמדה מעוצב בהתאם לכך: במבוא מוסברת המתודה ההיסטורית החברתית שלו, הקושרת את קביעת המדיניות העכשווית אל העבר, ומוצגים שלושת המחקרים הנידונים, המקיפים מדגם מגוון של שותפויות בין האקדמיה החינוכית ל"שדה" שהתקיימו במכללה חינוכית אחת ("אורנים") בעיקר בחטיבה האוניברסיטאית שלה המהווה חלק מאוניברסיטת חיפה, ובבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב; בחלקו המרכזי של נייר העמדה מפורטים דגמי שיתוף הפעולה שנחקרו במחקרים אלה וכן המשתנים וההמלצות שנלמדו מכל אחד מהם; ובסיכום נעשתה הכללה לגבי המשתנים וההמלצות, תוך חלוקתם לכמה "משתני על" של השותפות בין האקדמיה ל"שדה" - "פעילות" (כלומר, תוכני השותפות), "מבנה" (באקדמיה וב"שדה" כאחד), "תהליך" (מימד הזמן על היבטיו השונים) ו"הערכה" (או הידע המצטבר לגבי השותפות ובעקבותיה). לגבי כל אחד מ"משתני העל" פורטו בסיום כמה מסקנות עקרוניות.
Original languageHebrew
Title of host publicationתמורות בחינוך
Subtitle of host publicationקווים למדיניות החינוך בישראל לשנות האלפיים
Editorsיובל דרור, דוד נבו, רנה שפירא
Place of Publicationתל אביב
Publisherרמות
Pages363-390
Number of pages28
ISBN (Print)9652743615
StatePublished - 2003

IHP Publications

 • ihp
 • Educational tests and measurements
 • First year teachers -- Supervision of
 • Mentoring in education
 • Schools -- Decentralization
 • Student teachers
 • Student teaching
 • Teachers -- Training of
 • Universiṭat Tel-Aviv
 • אוטונומיה בחינוך
 • אוניברסיטת תל-אביב
 • הכשרת מורים
 • המכללה האקדמית אורנים
 • התנסות בהוראה
 • ליווי בקליטה של מורים
 • מדידה והערכה בחינוך
 • פרחי הוראה
 • שיתוף פעולה בין מכללות למורים ולגננות לבין מוסדות חינוך

RAMBI Publications

 • rambi
 • Education -- Israel

Cite this