הרצחת וגם ירשת: משפט, מוסר וחברה בסיפורי המקרא

Research output: Book/ReportBook

Abstract

'הרצחת וגם ירשת', ספרו של דניאל פרידמן, הוא ניתוח משפטי ופוליטי חדשני של סיפורי המקרא, אגב השוואתם לאגדות מהמיתולוגיה, למקורות ספרותיים קלאסיים ולאירועים היסטוריים, ולכמה מנקודות המבט של המשפט המודרני...מסיק המחבר מסיפורי המקרא מה היו התפיסות המוסריות והמשפטיות שנהגו בימים ההם, ובוחן את היחס שבין אירועים היסטוריים לבין התפתחות החוק."
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherדביר
Number of pages414
StatePublished - 2000

Cite this