הקשר מטפל-מטופל כמרכיב חיוני בטיפול איכותי ובטוח: למידה מעולם בריאות הנפש

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

התפתחותה של מערכת הבריאות בשנים האחרונות הביאה לתמורות רבות בכל תחום, ובייחוד בתהליכים לשיפור איכות הטיפול. עם זאת, מקומו של הקשר הטיפולי נשמר כרכיב חיוני בקידום איכות הטיפול ובמניעת סיכונים. המאמר בוחן ומתאר מרכיבים מרכזיים ביחסי גומלין מטפל-מטופל ואת מקומם בקידום איכות הטיפול של כלל העוסקים בתחום הבריאות. המחברים טוענים כי תיאור הקשר הטיפולי ומרכיביו, היבטים אישיים והסביבה הטיפולית כמשפיעים על החוזה הטיפולי ועל "ארגז הכלים" של המטפל יש הם כדי לסייע להבניית נושא הקשר הטיפולי בתחום איכות הטיפול. לסיום, המחברים בוחנים את הדרכים למדידת טיב הקשר הטיפולי ואת התרומה של מרכיב זה למכלול החוויה הטיפולית ולאיכות הטיפול הרפואי (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמפגשים בעולם הבריאות (קובץ בעריכת: סיגל שפרן-תקוה, יהושע שמר, יוסי וייס)
Place of Publicationירושלים
Publisherאקדמון
Pages211-234
Number of pages24
ISBN (Print)9789653501959
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Compassion
  • Empathy
  • Interpersonal communication
  • Interpersonal relations
  • Intuition
  • Medical care -- Quality control
  • Mindfulness (Psychology)

Cite this