הקשר בין מבנה וארגון, אקלים ארגוני, תגובות עובדים ותוצאות כלכליות בענפי יצור קבוציים

אוריאל לויתן, דב עדן

Research output: Working paper / PreprintWorking paper

ULI Keywords

  • uli
  • Kibbutzim -- Social aspects
  • Kibbutzim -- Social conditions

Cite this